Onsdag
07 Feb 1 match
Lördag
10 Feb 2 matcher
Lördag
17 Feb 1 match
Söndag
18 Feb 1 match
Lördag
24 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 2 matcher
Fredag
08 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 2 matcher
Söndag
17 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match

Ungdomsverksamheten

VILL DU BÖRJA SPELA INNEBANDY?

KAIS Mora UIF bedriver barn och ungdomsverksamhet för pojkar och flickor mellan 5 och 15 år och deras föräldrar.

Söker du information om Knatteligan och Innebandylekis? Klicka HÄR 

Om du redan nu vet att du vill testa att spela innebandy, kontakta då [email protected] där du anger namn och personnummer. Ungdomssektionen kommer därefter att sätta er i kontakt med rätt ledare och lag. Om inte så är du välkommen att läsa mer om vår verksamhet här samt besöka laget.se/kaismora där huvuddelen av vår ungdomsinformation finns.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vår uppgift är att:

  • Företräda föreningen i och utanför Sverige 
  • Främja innebandyn till att ständigt utvecklas och förbättras till en form av fysisk aktivitet där alla har roligt och mår bra.
  • Administrera och bedriva en verksamhet där lek, träning och tävling ingår. 
  • Skapa en miljö där innebandyn ger en god fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

VÄRDEGRUND

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Innebandy är en lättillgänglig idrott där föreningen ska erbjuda alla som vill, att delta. Vår idrott ska ge glädje och gemenskap till alla som engagerar sig i den och vi värnar om ett livslångt idrottande. Verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten vill och FN:s konvention om Barnets rättigheter.

KÄRNVÄRDEN

Inkluderande
Ålder, kön eller etnisk bakgrund spelar ingen roll – alla som vill oavsett vilka grundförutsättningar individen har, är välkomna. I vår verksamhet ska det finnas möjlighet att delta oavsett nivå och kunskap.

Enkelt
Det ska vara smidigt att börja spela, fortsätta att spela eller engagera sig som ledare. Förståelsen för vår förening och idrott oavsett vem du är eller vilken ambitionsnivå du har ska vara enkel.

Roligt
Det enkla är nyckeln till det roliga. Innebandyn spelas i många former och i olika miljöer men farten, känslan och gemenskapen är bestående. Att vara en del av en grupp och ett sammanhang ska ge dig energi och du ska få rätt verktyg att utvecklas på den nivån du själv vill.

LEDARE I KAIS MORA

KAIS Mora UIF eftersträvar att alla våra ledare har rätt utbildningsnivå baserat på vilket ålder som ledaren är verksam i. Dalarnas Innebandyförbund och SISU i Dalarna erbjuder flertalet utbildningar för att just våra ledare ska få rätt verktyg med sig i samband med att de utvecklar våra spelare i föreningen.

Alla ledare träffas också 1 gång i månaden för att prata om hur vi kan utveckla verksamheten och träningsupplägg. Vi lägger under den här säsongen också ett stort fokus på att lyfta våra värdegrundsfrågor.

Är du intresserad av att utvecklas som person och bli en ledare inom vår verksamhet? Kontakta då [email protected].

SVENSK INNEBANDYS UTVECKLINGS MODELL (SIU)

Som medlemmar av den svenska innebandyn så följer vi de riktlinjer som förbundet tagit fram. Vi kommer inom föreningen under en längre period ta fram en SIU-modell som är anpassad till vår verksamhet och kultur men grunderna i den är detsamma som denna. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell är vår långsiktiga modell för idrottsutövande med träning, tävling och återhämtning. Den är baserad på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder snarare än kronologisk ålder. Idrottsutövare som går igenom modellen upplever träning och tävling som tar hänsyn till deras individuella utveckling. Modellen bygger på Svensk Idrotts riktlinjer och värderingar och förespråkar en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande.

NÅGOT ANNAT DU UNDRAR ÖVER?

Har du några andra frågor? Kontakta oss gärna på [email protected], om inte så hoppas jag att vi snart syns nere på Idre Fjäll Arena.