Styrelsen 2017/18

ORDFÖRANDE
JAN LUND

LEDAMÖTER
ING-MARIE BJÖRK
ANDERS FORSBERG
MICHAEL HOLBACK
LINDA MORELL
HENK NOBACK
HANS-GÖRAN ÅGREN

SUPPLEANTER
KATARINA HALLVARS JONSSON
ROLF MELIN
NINA FYHR