Kansli

Besöksadress

Idre Fjäll Arena
Bryggerivägen 15
792 37 Mora

Öppettider

11:00 - 14:00
Onsdag 11:00 - 14:00
Torsdag 16:00 - 19:00

Kanslipersonal

Amanda Öhman, 250 -  300 28