Söndag
11 Okt 1 match
Lördag
17 Okt 1 match
Lördag
24 Okt 1 match
Söndag
25 Okt 1 match
Lördag
31 Okt 2 matcher
Onsdag
04 Nov 1 match
Söndag
15 Nov 1 match
Lördag
21 Nov 1 match
Fredag
27 Nov 1 match
Söndag
29 Nov 2 matcher
Torsdag
03 Dec 1 match
Fredag
04 Dec 1 match
Söndag
06 Dec 1 match
Lördag
19 Dec 2 matcher
Tisdag
05 Jan 2 matcher
Söndag
10 Jan 2 matcher
Fredag
15 Jan 1 match
Lördag
16 Jan 1 match
Söndag
17 Jan 1 match
Söndag
24 Jan 2 matcher
Söndag
31 Jan 2 matcher

Information

Tyvärr är vi p.g.a. Coronaepidemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av denna epidemi tvugna att ställa in årets AWFC-läger.

Även om resandet inom Sverige blir friare, om man är symtomfri, så kvarstår övriga rekommendationer.

Såväl gruppstorlek - ej över 50 personer -som den sociala distanseringen som rekommenderas innebär att vi inte kan genomföra lägret i år vilket vi är mycket ledsna över.

Vi räknar dock med att i någon form kunna återkomma till sommaren 2021. Mer information om detta kommer under sensommar/tidigt under hösten.

Vad gäller återbetalning av inbetalda pengar så kommer, som vi tidigare informerat om, återbetalning att ske.Vi återkommer under helgen eller i början av nästa vecka med mer information om hur detta ska gå till. 

Vi hoppas att samhället och då även innebandyn så snart som möjligt kan återgå till något som liknar "det normala".

Anna/ledarna/KAIS Mora IF/Göran

 

__________________________________________________________

 

Sadly because of the Corona epidemic and the recommendations from our Health Department we are forced to cancel this years AWFC-camp.

We are recommended not to be together in larger numbers than 50 - which we will be on the camp - and to keep a "social distance" which is impossible in floorball. Those recommendations makes it impossible to have this years floorball camp which makes us quite sad.

We are counting on being back with a floorball camp in one way or another in the summer of 2021, we will get back  with more information about that at the end of summer or in the beginning of the upcoming autumn.

About your payment we will, as we have informed earlier, refund it. We will be back during this weekend or in the beginning of next week with information about how to make this possible in the easiest way.

Lets hope that our society including floorball, as soon as possible will be back to normal.

Anna/the camp leaders/KAIS Mora IF/Göran