Lördag
15 Dec 2 matcher
Söndag
06 Jan 2 matcher
Lördag
12 Jan 1 match
Söndag
13 Jan 1 match
Lördag
19 Jan 1 match
Söndag
20 Jan 1 match
Lördag
26 Jan 1 match
Söndag
27 Jan 1 match
Lördag
09 Feb 2 matcher
Fredag
15 Feb 1 match
Lördag
16 Feb 1 match
Söndag
17 Feb 1 match
Söndag
24 Feb 2 matcher
Tisdag
26 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Söndag
03 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 1 match
Fredag
15 Mar 1 match
Söndag
17 Mar 2 matcher
Lördag
23 Mar 1 match

Välkommen till AWFC

20 - 25/7 2019!

Det här året är flickor och pojkar födda 2004-2006 välkomna att söka plats!

Precis som under förra sommaren kommer vi att ha 4 grupper (separata för flickor och pojkar), varje grupp kommer att bestå av 20 utespelare och tre målvakter. Detta innebär totalt 92 deltagare.

När det gäller pojkar så har vi nu fullt - anmälningar som nu kommer in hamnar på reservlistan. Ni som då hamnar på den listan gör inga inbetalningar förrän ni eventuellt hör av oss. Något avhopp brukar det bli så skicka in en anmälan ändå.

Vad gäller flickor så är nu 2 1/2 grupp full vilket innebär att det endast är 10 platser kvar för utespelare!! Så vänta inte !!

Till flickgrupperna finns det nu bara plats för ytterligare 4 målvakter.

När grupperna är fulla blir övriga satta i kö för eventuella avhopp.

OBS - Vi har nu fler anmälningar än bokningsbetalningar : Tänk på att platsen inte är bokad förrän bokningsavgiften är betald - OBS

Vi kommer att ha två träningspass per dag i KAIS Moras egen hall, Idre Fjäll Arena, samt några pass utomhus  - dessutom kommer vi givetvis att hitta på mycket annat som t.ex. att bada, fika nere i Mora, kika på film i hallen m.m. 

Målvakterna kommer att få särskild träning, precis som i fjol med våra egna två toppmålvakter Jenny Axelsson och Amanda Hill. I år lägger vi dessutom till Jennys och Amandas egen målvaktstränare Andreas Wallin, som även är målvaktstränare åt U19 landslaget !!!!

Vi återkommer med namn på ledare allteftersom allteftersom de blir klara men nu är Jonna Jonsson, Jenny Axelsson, Moa Andersson, Ellen Gunnarsson, Lina Svarfar, Mattias Larsson, Emelie Magnusson, Simon Olsson, Nathalie Engström samt Matteus Gavatin klara.

Klart är även att vi får ett starkt nyförvärv på ledarsidan i KAIS Moras och Finska landslagets My Kippilä.

Anna själv kommer i år inte att vara ledare för en egen grupp utan kommer nu att vara med alla grupper under träningspass och annat. 

Malin Lunkan Lundquist kommer inte heller att vara gruppledare i år, hon kommer att fungera som samordnare under veckan.

Alla grupperna kommer att ha 3 st. ledare vilka byts av så att 2 av dessa ständigt är med sin grupp : från morgon till kväll.

Varje natt kommer minst två ledare att finnas på plats.

I KAIS Moras innebandyhall, Idre Fjäll Arena, kommer förutom innebandyträningarna även alla måltider, frukost, lunch, middag, kvällsmål samt mellanmål att intas samt bygger vi där upp "rum" för vila och sömn till varje grupp. 

Givetvis kommer vi även i år att ha både gästtränare och gästföreläsare - vi återkommer med namn på dessa men det kommer att bli toppnamn.

 

Öppna anmälningsformuläret

Kostnad för campet är 2500:-. Bokningavgiften på 600:- inbetalas snarast för att säkra platsen. Resterande summa, 1900:-, betalas senast 19/05/31 till Plusgiro 836 29 16-2.

OBS Skriv namnet på deltagaren vid inbetalning OBS

OBS - Bokningsavgiften återbetalas ej !
Vid återbud efter 19/05/31 återbetalas den resterande summan (1900:-) endast mot uppvisande av läkarintyg - OBS

Schema och mer info kommer att uppdateras på denna sida.

Mailadress för eventuella frågor är [email protected]

Göran Lindén AWFC och KAIS Mora 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Welcome to AWFC

20-25/7 2019 

This year girls and boys born 2004-2006 are welcome to apply!

Just like 2018 we are having 4 groups with 23 participants in each group with 3 goalkeepers in that number.

As of now there is no more room in the group for boys. If you send in an application now we will call you in case of illness or injures but do not pay anything until you hear from us.

2 1/2 out of 3 groups for girls are now just about full which means that theres only room for about 10 more girls !! So don't hesitate !!

We would also like to see some more girl goalkeepers in the AWFC- there are now only 4 places left.

When the camp is full the rest will be placed in a queue. 

NOTICE that your spot on the camp is not booked until the booking fee is paid !!!!

Each day we will have two sessions with floorball exercise for each group in KAIS Moras own Idre Fjäll Arena, on some occasions there will be exercise outdoors.

Beside that we will go swimming, watch some movies in Idre Fjäll Arena, go down town for an icecream or for a cup of tea/coffee and more.

The goalkeepers will, as last year, have some special exercise with KAIS Moras two top goalies Jenny Axelsson and Amanda Hill. This year we will add Andreas Wallin who regularly travels to Mora and gives Amanda and Jenny special exercise which Andreas also does with the Swedish national team for 19 year old girls, U19.

Ready as leaders for this summer are : Jonna Jonsson, Jenny Axelsson, Moa Andersson  Ellen Gunnarsson, Lina Svarfar, Mattias Larsson, Emelie Magnusson, Simon Olsson, Nathalie Engström and Matteus Gavatin.

We are also very glad to be able to present My Kippilä from KAIS Mora and the Finnish National team as one of the leaders in the comming AWFC.

Anna herself will not be leader for a specific group this summer, she will be available for all four groups.

Also will Malin "Lunkan" Lundkvist theser year not be a groupleader, these year ske will superwise the camp so that everything goes well.

All four groups will have three leaders of there own who will change so that two of them always is with the group.

Every night at least two of the leaders will be on site.

Idre Fjäll Arena, KAIS Moras own floorball arena, is where all of the floorball exercises take place, where we eat breakfast, lunch, dinner, supper and also where we have set up "rooms" where the groups can sleep and rest.

We will also, like last year, have guest-trainers and speakers - specifics will be announced at a later date but they will be BIG names.

Open the application form

The cost for the camp is 2500 SEK total. The booking fee of 600 SEK is to be paid as soon as possible and the remaining 1900 SEK at the latest 19/05/31 to Plusgiro 836 29 16-2.

Notice - Remember to notice the name of the participant when you make the payment - Notice

Notice - The booking fee will not be repaid !
The remaining amount (1900:-) will only bee repaid if a doctors note can be shown - Notice 

Schedule and more information will be updated on this page.

Mail for questions : [email protected]

Göran Lindén AWFC and KAIS Mora