Söndag
09 Okt 1 match
Lördag
15 Okt 2 matcher
Söndag
16 Okt 1 match
Lördag
22 Okt 1 match
Söndag
23 Okt 1 match
Fredag
28 Okt 1 match
Lördag
05 Nov 1 match
Lördag
19 Nov 1 match
Söndag
20 Nov 1 match
Söndag
27 Nov 2 matcher
Lördag
03 Dec 1 match
Söndag
04 Dec 1 match
Fredag
09 Dec 1 match
Söndag
11 Dec 1 match
Lördag
17 Dec 2 matcher
Onsdag
11 Jan 1 match
Lördag
14 Jan 2 matcher
Söndag
15 Jan 1 match
Lördag
21 Jan 1 match
Söndag
22 Jan 2 matcher
Fredag
27 Jan 1 match
Lördag
28 Jan 1 match
Lördag
11 Feb 1 match

Ungdomsgruppen summerar säsongen

1 juni 2022 17:27

KAIS Moras ungdomsgrupp med uppdrag att skapa en attraktiv och utvecklande miljö för föreningens barn och unga kan blicka tillbaka på en första händelserik säsong, där fokus bland annat varit att stärka klubbkänslan och öka samverkan mellan lagen.


Ungdomsgruppen summerar säsongen ”Vi har tagit de första viktiga stegen”

KAIS Moras ungdomsgrupp med uppdrag att skapa en attraktiv och utvecklande miljö för föreningens barn och unga kan blicka tillbaka på en första händelserik säsong, där fokus bland annat varit att stärka klubbkänslan och öka samverkan mellan lagen.

  • Vi har tagit de första viktiga stegen och ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med alla engagerade och duktiga ledare framöver, säger Ulf Hallstensson, ungdomsutvecklare i KAIS Mora.

Ungdomsgruppen har som uppgift att arbeta med tydligt fokus på utveckling och ska vara en stöttning och kompetensresurs för samtliga ledare på barn- och ungdomsnivå. Under den gångna säsongen har bland annat en ny struktur för regelbundna ledarträffar tagits fram och sjösatts, konceptet kring fadderverksamhet har utvecklats och ett årshjul för ungdomsverksamheten har skapats.

Dessutom har gruppen kraftsamlat kring jämställdhetsfrågan och genomgått Svensk Innebandys digitala jämställdhetsutbildning Fifty/Fifty.

  • Vi ser att en ökad jämställdhet är avgörande inte bara för oss i KAIS Mora utan för att hela idrottsrörelsen ska bli bättre och starkare. Vi gick först Fifty/Fifty-utbildningen internt i ungdomsgruppen och sedan skräddarsydde vi ett upplägg så att alla ungdomsledare också kunde ta del av utbildningen, säger Ulf Hallstensson

Ola Mopers är en av föreningens ledare som deltagit i både ledarträffar och internutbildning under säsongen. Han är mycket positiv till satsningen på ungdomsverksamheten och det jobb som ungdomsgruppen påbörjat.

  • Ungdomspolicyn som togs fram som första steg i arbetet har varit ett stort stöd för oss ungdomsledare och under de ledarträffar som arrangerats har vi kunnat diskutera policyn samt fått möjlighet att komma med förslag och idéer om hur vår verksamhet kan utvecklas i stort. Det har varit bra forum att diskutera föreningsutveckling av olika slag.

Han betonar vidare vikten av att gemensamt samlas runt olika ämnen och teman såsom exempelvis jämställdhet.

  • Det är alltid utvecklande att ta del av hur andra tänker utifrån ett särskilt ämne eller begrepp. Fifty/Fifty-utbildningen gav oss bland annat möjlighet att tillsammans ta fram en åtgärdslista för hur vi vill att vår förening ska drivas i framtiden.   Härnäst siktar ungdomsgruppen på att ta tag i planeringen av nästa säsong och de olika insatser som då ska stå i fokus. Bland annat kommer de regelbundna ledarträffarna att fortsätta arrangeras.

-Jag måste säga att det här har varit en inspirerande säsong på många sätt och målet för min egen del kommer vara att fortsätta utveckla mig själv, mina spelare och hela föreningens verksamhet framöver, avslutar Ola Mopers.