Lördag
25 Feb 1 match
Söndag
26 Feb 1 match
Söndag
05 Mar 2 matcher
Söndag
12 Mar 2 matcher
Lördag
18 Mar 1 match
Söndag
19 Mar 1 match
Tisdag
21 Mar 1 match
Onsdag
22 Mar 1 match
Söndag
26 Mar 1 match
Lördag
01 Apr 1 match
Onsdag
05 Apr 1 match
Söndag
09 Apr 1 match

Ungdomsgruppen summerar säsongen

1 juni 2022 17:27

KAIS Moras ungdomsgrupp med uppdrag att skapa en attraktiv och utvecklande miljö för föreningens barn och unga kan blicka tillbaka på en första händelserik säsong, där fokus bland annat varit att stärka klubbkänslan och öka samverkan mellan lagen.


Ungdomsgruppen summerar säsongen ”Vi har tagit de första viktiga stegen”

KAIS Moras ungdomsgrupp med uppdrag att skapa en attraktiv och utvecklande miljö för föreningens barn och unga kan blicka tillbaka på en första händelserik säsong, där fokus bland annat varit att stärka klubbkänslan och öka samverkan mellan lagen.

  • Vi har tagit de första viktiga stegen och ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med alla engagerade och duktiga ledare framöver, säger Ulf Hallstensson, ungdomsutvecklare i KAIS Mora.

Ungdomsgruppen har som uppgift att arbeta med tydligt fokus på utveckling och ska vara en stöttning och kompetensresurs för samtliga ledare på barn- och ungdomsnivå. Under den gångna säsongen har bland annat en ny struktur för regelbundna ledarträffar tagits fram och sjösatts, konceptet kring fadderverksamhet har utvecklats och ett årshjul för ungdomsverksamheten har skapats.

Dessutom har gruppen kraftsamlat kring jämställdhetsfrågan och genomgått Svensk Innebandys digitala jämställdhetsutbildning Fifty/Fifty.

  • Vi ser att en ökad jämställdhet är avgörande inte bara för oss i KAIS Mora utan för att hela idrottsrörelsen ska bli bättre och starkare. Vi gick först Fifty/Fifty-utbildningen internt i ungdomsgruppen och sedan skräddarsydde vi ett upplägg så att alla ungdomsledare också kunde ta del av utbildningen, säger Ulf Hallstensson

Ola Mopers är en av föreningens ledare som deltagit i både ledarträffar och internutbildning under säsongen. Han är mycket positiv till satsningen på ungdomsverksamheten och det jobb som ungdomsgruppen påbörjat.

  • Ungdomspolicyn som togs fram som första steg i arbetet har varit ett stort stöd för oss ungdomsledare och under de ledarträffar som arrangerats har vi kunnat diskutera policyn samt fått möjlighet att komma med förslag och idéer om hur vår verksamhet kan utvecklas i stort. Det har varit bra forum att diskutera föreningsutveckling av olika slag.

Han betonar vidare vikten av att gemensamt samlas runt olika ämnen och teman såsom exempelvis jämställdhet.

  • Det är alltid utvecklande att ta del av hur andra tänker utifrån ett särskilt ämne eller begrepp. Fifty/Fifty-utbildningen gav oss bland annat möjlighet att tillsammans ta fram en åtgärdslista för hur vi vill att vår förening ska drivas i framtiden.   Härnäst siktar ungdomsgruppen på att ta tag i planeringen av nästa säsong och de olika insatser som då ska stå i fokus. Bland annat kommer de regelbundna ledarträffarna att fortsätta arrangeras.

-Jag måste säga att det här har varit en inspirerande säsong på många sätt och målet för min egen del kommer vara att fortsätta utveckla mig själv, mina spelare och hela föreningens verksamhet framöver, avslutar Ola Mopers.