Årsmötet uppskjutet på grund av rådande situation

19 maj 2020 20:27

RF har meddelat att i dessa tider kan föreningarna frångå sina stadgar när det gäller årsmöten. Regeringens beslut är överordnat föreningens stadgar angående att årsmötet ska ske innan en viss tid och på ett visst sätt. Föreningarnas styrelser får besluta om årsmötet ska skjutas upp eller om det går att genomföra digitalt. Om så sker ska medlemmarna informeras tydligt.

Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till årsmötet.


Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer (allmänna råd) är att föreningars årsmöten så långt det är möjligt skjuts upp eller genomförs digitalt. Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen i första hand beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

RF:s frågor och svar: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott

Information hos Folkhälsomyndigheten som RF hänvisar till: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

När det åter är möjligt att genomföra ett årsmöte på ett säkert sätt återkommer föreningen med kallelse enligt sedvanligt förfarande enligt stadgarna.