Lördag
20 Mar 1 match
Fredag
26 Mar 1 match
Lördag
27 Mar 1 match
Söndag
28 Mar 1 match
Tisdag
30 Mar 1 match
Fredag
02 Apr 1 match
Fredag
09 Apr 2 matcher
Söndag
11 Apr 1 match
Onsdag
14 Apr 1 match
Lördag
17 Apr 1 match
Söndag
18 Apr 1 match
Lördag
18 Sep 1 match
Fredag
24 Sep 1 match
Fredag
01 Okt 1 match
Söndag
03 Okt 1 match
Lördag
09 Okt 1 match
Lördag
23 Okt 1 match
Söndag
31 Okt 1 match
Söndag
07 Nov 1 match
Lördag
13 Nov 1 match
Söndag
12 Dec 1 match
Lördag
18 Dec 1 match
Måndag
20 Dec 1 match
Tisdag
04 Jan 1 match
Lördag
08 Jan 1 match
Lördag
15 Jan 1 match
Torsdag
20 Jan 1 match

Uppdatering gällande ungdomsgruppen

10 september 2021 20:51

Föreningens nybildade ungdomsgrupp är nu igång med planeringen av säsongen. Bland annat väntar en stor ledarworkshop i november.


Föreningens nybildade ungdomsgrupp är nu igång med planeringen av säsongen. Bland annat väntar en stor ledarworkshop i november.

Ungdomsgruppen bildades innan sommaren och består i nuläget av fem personer verksamma på olika nivåer inom ungdomsverksamheten. Gruppens uppgift är att vara med och skapa en bra och utvecklande idrottsmiljö för föreningens samtliga barn och unga, med den nya ungdomspolicyn somramverk. 

Ungdomsgruppen ska arbeta med ett tydligt fokus på utveckling både utifrån ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Under den första säsongen är det primära uppdraget att fortsätta förankringsarbetet med ungdomspolicyn och att hitta fungerande arbetssätt som är hållbara över tid.

Bland annat kommer gruppen att arrangera en större workshop för alla ledare i november månad. Syftet är bland annat att ytterligare belysa och förankra ungdomspolicyn samt att samla in input från ledarna om hur alla inblandade tillsammans kan skapa en så bra och utvecklande ungdomsverksamhet som möjligt.

Vidare har gruppen valt att genomföra den digitala jämställdhetsutbildningen Fifty/Fifty som ett led ii nkluderingsarbetet och för att öka kunskapen inom området jämställdhet. Tanken är sedan att föra detta viktiga arbete vidare inom hela föreningen. 

Dessa ingår i ungdomsgruppen 2021/2022: Sandra Bälter Linus Blomkvist Björn Fredriksson Emelie Magnusson Anton Czitrom Ulf Hallstensson