Onsdag
03 Nov 1 match
Lördag
06 Nov 1 match
Söndag
07 Nov 1 match
Lördag
13 Nov 1 match
Söndag
21 Nov 1 match
Söndag
28 Nov 1 match
Lördag
11 Dec 1 match
Söndag
12 Dec 1 match
Lördag
18 Dec 1 match
Måndag
20 Dec 1 match
Tisdag
04 Jan 1 match
Torsdag
06 Jan 1 match
Lördag
08 Jan 2 matcher
Lördag
22 Jan 1 match
Söndag
23 Jan 1 match
Lördag
29 Jan 1 match
Söndag
30 Jan 1 match
Onsdag
02 Feb 1 match
Fredag
04 Feb 1 match
Onsdag
09 Feb 1 match
Lördag
12 Feb 1 match
Söndag
13 Feb 1 match
Onsdag
16 Feb 1 match
Fredag
18 Feb 1 match
Söndag
20 Feb 2 matcher
Söndag
27 Feb 2 matcher

Uppdatering gällande ungdomsgruppen

10 september 2021 20:51

Föreningens nybildade ungdomsgrupp är nu igång med planeringen av säsongen. Bland annat väntar en stor ledarworkshop i november.


Föreningens nybildade ungdomsgrupp är nu igång med planeringen av säsongen. Bland annat väntar en stor ledarworkshop i november.

Ungdomsgruppen bildades innan sommaren och består i nuläget av fem personer verksamma på olika nivåer inom ungdomsverksamheten. Gruppens uppgift är att vara med och skapa en bra och utvecklande idrottsmiljö för föreningens samtliga barn och unga, med den nya ungdomspolicyn somramverk. 

Ungdomsgruppen ska arbeta med ett tydligt fokus på utveckling både utifrån ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Under den första säsongen är det primära uppdraget att fortsätta förankringsarbetet med ungdomspolicyn och att hitta fungerande arbetssätt som är hållbara över tid.

Bland annat kommer gruppen att arrangera en större workshop för alla ledare i november månad. Syftet är bland annat att ytterligare belysa och förankra ungdomspolicyn samt att samla in input från ledarna om hur alla inblandade tillsammans kan skapa en så bra och utvecklande ungdomsverksamhet som möjligt.

Vidare har gruppen valt att genomföra den digitala jämställdhetsutbildningen Fifty/Fifty som ett led ii nkluderingsarbetet och för att öka kunskapen inom området jämställdhet. Tanken är sedan att föra detta viktiga arbete vidare inom hela föreningen. 

Dessa ingår i ungdomsgruppen 2021/2022: Sandra Bälter Linus Blomkvist Björn Fredriksson Emelie Magnusson Anton Czitrom Ulf Hallstensson