Söndag
11 Okt 1 match
Lördag
17 Okt 1 match
Lördag
24 Okt 1 match
Söndag
25 Okt 1 match
Lördag
31 Okt 2 matcher
Onsdag
04 Nov 1 match
Söndag
15 Nov 1 match
Lördag
21 Nov 1 match
Fredag
27 Nov 1 match
Söndag
29 Nov 2 matcher
Torsdag
03 Dec 1 match
Fredag
04 Dec 1 match
Söndag
06 Dec 1 match
Lördag
19 Dec 2 matcher
Tisdag
05 Jan 2 matcher
Söndag
10 Jan 2 matcher
Fredag
15 Jan 1 match
Lördag
16 Jan 1 match
Söndag
17 Jan 1 match
Söndag
24 Jan 2 matcher
Söndag
31 Jan 2 matcher

Inför årsmötet

5 september 2020 20:48

Vid årsmötet som hålls tisdagen den 29 september sker bland annat val av ordförande för kommande år och styrelseledamöter för två år samt styrelsesuppleanter.


Inför årsmötet

Vid årsmötet som hålls tisdagen den 29 september, 2020, sker bland annat val av ordförande för kommande år och styrelseledamöter för två år samt styrelsesuppleanter. Av de nuvarande ledamöterna är Robert Gyris och Nina Fyhr valda till årsmötet 2021.

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem (fyllda 18 år) av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

Personval får endast ske bland de av valberedningen namngivna kandidaterna till uppdrag, oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller ej. Det förutsätts att alla kandidater är vidtalade och villiga till kandidatur.

Den av våra medlemmar som har förslag till valberedningen kan maila förslaget till [email protected]