Lördag
16 Jan 1 match
Söndag
17 Jan 1 match
Söndag
24 Jan 2 matcher
Fredag
29 Jan 1 match
Söndag
31 Jan 2 matcher
Onsdag
10 Feb 1 match
Lördag
13 Feb 2 matcher
Fredag
19 Feb 1 match
Lördag
20 Feb 1 match
Söndag
21 Feb 1 match
Onsdag
24 Feb 1 match
Tisdag
02 Mar 1 match
Söndag
07 Mar 1 match
Onsdag
10 Mar 2 matcher
Söndag
14 Mar 2 matcher
Lördag
20 Mar 1 match
Lördag
27 Mar 1 match
Fredag
09 Apr 1 match
Söndag
18 Apr 1 match

Inför årsmötet

5 september 2020 20:48

Vid årsmötet som hålls tisdagen den 29 september sker bland annat val av ordförande för kommande år och styrelseledamöter för två år samt styrelsesuppleanter.


Inför årsmötet

Vid årsmötet som hålls tisdagen den 29 september, 2020, sker bland annat val av ordförande för kommande år och styrelseledamöter för två år samt styrelsesuppleanter. Av de nuvarande ledamöterna är Robert Gyris och Nina Fyhr valda till årsmötet 2021.

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem (fyllda 18 år) av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

Personval får endast ske bland de av valberedningen namngivna kandidaterna till uppdrag, oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller ej. Det förutsätts att alla kandidater är vidtalade och villiga till kandidatur.

Den av våra medlemmar som har förslag till valberedningen kan maila förslaget till [email protected]