Söndag
09 Okt 1 match
Lördag
15 Okt 2 matcher
Söndag
16 Okt 1 match
Lördag
22 Okt 1 match
Söndag
23 Okt 1 match
Fredag
28 Okt 1 match
Lördag
05 Nov 1 match
Lördag
19 Nov 1 match
Söndag
20 Nov 1 match
Söndag
27 Nov 2 matcher
Lördag
03 Dec 1 match
Söndag
04 Dec 1 match
Fredag
09 Dec 1 match
Söndag
11 Dec 1 match
Lördag
17 Dec 2 matcher
Onsdag
11 Jan 1 match
Lördag
14 Jan 2 matcher
Söndag
15 Jan 1 match
Lördag
21 Jan 1 match
Söndag
22 Jan 2 matcher
Fredag
27 Jan 1 match
Lördag
28 Jan 1 match
Lördag
11 Feb 1 match

Strategihelg

17 maj 2022 20:58

Under helgen 7 – 8 maj genomförde klubben en work shop på Kungshaga som en start av arbetet med att uppgradera och stärka KAIS Moras organisation. Detta första steg hade som mål att komma fram till klubbens övergripande strategiska mål och de olika strategiska mål som de olika delarna av klubben behöver uppnå för att nå fram till det övergripande.


Under helgen 7 – 8 maj genomförde klubben en work shop på Kungshaga som en start av arbetet med att uppgradera och stärka KAIS Moras organisation. Detta första steg hade som mål att komma fram till klubbens övergripande strategiska mål och de olika strategiska mål som de olika delarna av klubben behöver uppnå för att nå fram till det övergripande.

Initialt identifierades KAIS Moras övergripande strategiska mål: KAIS MORA SKA VARA INNEBANDYSVERIGES BÄSTA UNGDOMSFÖRENING MED BREDD- OCH ELITVERKSAMHET.

Därefter identifierades ett större antal strategiska delmål som också prioriterades. I vissa fall föreslogs dessutom aktiviteterna för att uppnå dessa mål. Aktiviteternas identifiering ingår egentligen i nästa steg.

Nästa steg som ska ske före sommaren innebär att Ungdoms-, Dam- och Herrsektionerna tar fram aktiviteterna ovan och gör en prioritering. Nästa steg är en gemensam workshop i början av september för stämma av och fastställa det fortsatta arbetet som omfattar:

-Identifiera vilka roller som krävs för att genomföra aktiviteterna (bemanningsplan).

-Ansvars- och arbetsbeskrivning för rollerna.

-Hur organiserar vi bäst rollerna för att få en effektiv organisation (organisationsplan).

Tidplanen för att genomföra allt detta sträcker sig in i början av 2023. Dock finns ett antal ”lågt hängande frukter” som kan plockas och startas mycket tidigare.

Vid workshoppen fanns deltagare från hela föreningen och vår viktiga samarbetspartner Innebandygymnasiet. Arbetet pågick under båda dagarna och utfördes både i plenum och i grupparbeten. Engagemanget var enormt och kul var det också.

Anders Forsberg Ordförande och workshopledare