Söndag
26 Feb 1 match
Söndag
05 Mar 2 matcher
Söndag
12 Mar 2 matcher
Lördag
18 Mar 1 match
Söndag
19 Mar 1 match
Tisdag
21 Mar 1 match
Onsdag
22 Mar 1 match
Söndag
26 Mar 1 match
Lördag
01 Apr 1 match
Onsdag
05 Apr 1 match
Söndag
09 Apr 1 match
Lördag
19 Aug 1 match

Strategihelg

17 maj 2022 20:58

Under helgen 7 – 8 maj genomförde klubben en work shop på Kungshaga som en start av arbetet med att uppgradera och stärka KAIS Moras organisation. Detta första steg hade som mål att komma fram till klubbens övergripande strategiska mål och de olika strategiska mål som de olika delarna av klubben behöver uppnå för att nå fram till det övergripande.


Under helgen 7 – 8 maj genomförde klubben en work shop på Kungshaga som en start av arbetet med att uppgradera och stärka KAIS Moras organisation. Detta första steg hade som mål att komma fram till klubbens övergripande strategiska mål och de olika strategiska mål som de olika delarna av klubben behöver uppnå för att nå fram till det övergripande.

Initialt identifierades KAIS Moras övergripande strategiska mål: KAIS MORA SKA VARA INNEBANDYSVERIGES BÄSTA UNGDOMSFÖRENING MED BREDD- OCH ELITVERKSAMHET.

Därefter identifierades ett större antal strategiska delmål som också prioriterades. I vissa fall föreslogs dessutom aktiviteterna för att uppnå dessa mål. Aktiviteternas identifiering ingår egentligen i nästa steg.

Nästa steg som ska ske före sommaren innebär att Ungdoms-, Dam- och Herrsektionerna tar fram aktiviteterna ovan och gör en prioritering. Nästa steg är en gemensam workshop i början av september för stämma av och fastställa det fortsatta arbetet som omfattar:

-Identifiera vilka roller som krävs för att genomföra aktiviteterna (bemanningsplan).

-Ansvars- och arbetsbeskrivning för rollerna.

-Hur organiserar vi bäst rollerna för att få en effektiv organisation (organisationsplan).

Tidplanen för att genomföra allt detta sträcker sig in i början av 2023. Dock finns ett antal ”lågt hängande frukter” som kan plockas och startas mycket tidigare.

Vid workshoppen fanns deltagare från hela föreningen och vår viktiga samarbetspartner Innebandygymnasiet. Arbetet pågick under båda dagarna och utfördes både i plenum och i grupparbeten. Engagemanget var enormt och kul var det också.

Anders Forsberg Ordförande och workshopledare