Lördag
20 Mar 1 match
Fredag
26 Mar 1 match
Lördag
27 Mar 1 match
Söndag
28 Mar 1 match
Tisdag
30 Mar 1 match
Fredag
02 Apr 1 match
Fredag
09 Apr 2 matcher
Söndag
11 Apr 1 match
Onsdag
14 Apr 1 match
Lördag
17 Apr 1 match
Söndag
18 Apr 1 match
Lördag
18 Sep 1 match
Fredag
24 Sep 1 match
Fredag
01 Okt 1 match
Söndag
03 Okt 1 match
Lördag
09 Okt 1 match
Lördag
23 Okt 1 match
Söndag
31 Okt 1 match
Söndag
07 Nov 1 match
Lördag
13 Nov 1 match
Söndag
12 Dec 1 match
Lördag
18 Dec 1 match
Måndag
20 Dec 1 match
Tisdag
04 Jan 1 match
Lördag
08 Jan 1 match
Lördag
15 Jan 1 match
Torsdag
20 Jan 1 match

Arbetet med ungdomsverksamheten fortskrider

7 maj 2021 13:31

Inför säsongen 20-21 beslutade KAIS Moras styrelse att genomföra en större satsning på vår redan fina ungdomsverksamhet under ledning av vår ungdomsansvarige Ulf Hallstensson. Tillsammans med Camilla Olsson från Värmlands Innebandyförbund tog Ulf fram strategier och planer för att genomföra satsningen.


Inför säsongen 20-21 beslutade KAIS Moras styrelse att genomföra en större satsning på vår redan fina ungdomsverksamhet under ledning av vår ungdomsansvarige Ulf Hallstensson. Tillsammans med Camilla Olsson från Värmlands Innebandyförbund tog Ulf fram strategier och planer för att genomföra satsningen.

Det första steget var att ta fram en reviderad ungdomspolicy. Den nya policyn förankrades och finputsades hos våra ungdomsledare vid två digitala träffar. Policyn bygger på de värdegrunder som klubben identifierat och innehåller bland annat en röd tråd för hur vi spelar innebandy; vi ska agera inte reagera.

Därefter togs utbildningar fram för ungdomsledare på samtliga nivåer, grön, blå, röd och svart. Utbildningarna genomfördes under vintern med stort deltagande och engagemang från de inblandade.

Det steg vi nu befinner oss i slutskedet av är bildandet av en ungdomsgrupp bestående av 5 – 6 personer som ska stötta och representera samtliga lag inom ungdomsverksamheten i samarbete vår ungdomsansvarige. Vi har i nuläget fem väldigt engagerade och positiva personer som tillsammans med Ulf och styrelsen inom kort kommer att ta fram gruppens arbetsbeskrivning inför kommande säsong.

I och med att ungdomsgruppen sjösätts tar vi nästa steg i utvecklingen på ungdomssidan. Vi kan se fram emot en säsong där vår reviderade ungdomspolicy får visa vad den går för och där vårt nya upplägg med ungdomsgrupp kommer att lyfta hur våra ungdomar upplever det att träna och spela matcher i KAIS Mora

KAIS Mora vill rikta ett stort tack till alla ungdomsledare, Ulf, Camilla och andra som med ett fantastisk intresse och engagemang bidragit till att vi under den gångna säsongen åstadkommit så mycket inom ungdomsverksamheten trots pandemins påverkan.

Anders Forsberg, ordförande KAIS Mora