Fredag
27 Nov 1 match
Söndag
29 Nov 2 matcher
Torsdag
03 Dec 1 match
Fredag
04 Dec 1 match
Söndag
06 Dec 1 match
Lördag
19 Dec 1 match
Tisdag
05 Jan 2 matcher
Söndag
10 Jan 1 match
Lördag
16 Jan 1 match
Söndag
17 Jan 1 match
Söndag
24 Jan 2 matcher
Fredag
29 Jan 1 match
Söndag
31 Jan 2 matcher
Onsdag
10 Feb 1 match
Lördag
13 Feb 2 matcher
Fredag
19 Feb 1 match
Lördag
20 Feb 1 match
Söndag
21 Feb 1 match
Onsdag
24 Feb 1 match
Lördag
27 Feb 1 match
Tisdag
02 Mar 1 match
Söndag
07 Mar 1 match
Onsdag
10 Mar 1 match

Information gällande COVID-19

11 mars 2020 17:34

KAIS Mora bevakar utvecklingen kring Covid-19, också känt som Coronaviruset. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att agera i enlighet med deras riktlinjer.


KAIS Mora bevakar utvecklingen kring Covid-19, också känt som Coronaviruset. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att agera i enligthet med deras riktlinjer.

Vi uppmanar också personal, ledare, spelare och föräldrar att ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att följa dessa.

Allmänna rekommendationer för att undvika smitta är:

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Tvätta händerna ofta Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Det man ska komma ihåg är att varje individs situation är unik med tanke på sjukdomshistorik eller anhöriga som tillhör någon riskgrupp. Det är upp till varje individ att ta det beslut som de anser vara bäst för deras skull kring arrangemang där folk samlas, såsom träning, match och arrangemang.

I övrigt kommer vi löpande att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar besökare att ta del av och följa dessa.

Länk till Folkhälsomyndigheten