Tack!

6 maj 2020 16:48

TACK! KAIS Mora vill rikta ett stort tack till vår samarbetspartner Dalarnas Försäkringsbolag för det extra stöd vi erhållit under denna besvärliga Coronaperiod. Stödet har stor betydelse för föreningens fortsatta verksamhet!


TACK! KAIS Mora vill rikta ett stort tack till vår samarbetspartner Dalarnas Försäkringsbolag för det extra stöd vi erhållit under denna besvärliga Coronaperiod. Stödet har stor betydelse för föreningens fortsatta verksamhet!