Söndag
11 Okt 1 match
Lördag
17 Okt 1 match
Lördag
24 Okt 1 match
Söndag
25 Okt 1 match
Lördag
31 Okt 2 matcher
Onsdag
04 Nov 1 match
Söndag
15 Nov 1 match
Lördag
21 Nov 1 match
Fredag
27 Nov 1 match
Söndag
29 Nov 2 matcher
Torsdag
03 Dec 1 match
Fredag
04 Dec 1 match
Söndag
06 Dec 1 match
Lördag
19 Dec 2 matcher
Tisdag
05 Jan 2 matcher
Söndag
10 Jan 2 matcher
Fredag
15 Jan 1 match
Lördag
16 Jan 1 match
Söndag
17 Jan 1 match
Söndag
24 Jan 2 matcher
Söndag
31 Jan 2 matcher

KAIS Mora stänger ner träningar i Idre Fjäll Arena för samtliga lag som spelat klart serierna.

17 mars 2020 21:50

Beslutet som togs 13/3 att stänga ner träningar, för ungdomslag och lag som spelat klart sina serier, i Idre Fjäll Arena står fast efter dagens extrainsatta styrelsemöte.


KAIS Mora stänger ner träningar i Idre Fjäll Arena för samtliga lag som spelat klart serierna.

Beslutet som togs 13/3 att stänga ner träningar, för ungdomslag och lag som spelat klart sina serier, i Idre Fjäll Arena står fast efter dagens extrainsatta styrelsemöte.

Vi uppmanar de lag som fortfarande vill träna att fortsätta träna och att hitta alternativa träningssätt än inomhus med klubba och boll, förslagsvis utomhus.

De rekommendationer vi följer i det här beslutet är de från folkhälsomyndighetens hemsida som rör idrotten i skola och förskola.

”Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan ha större möjligheter att genomföras utomhus. Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.”

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/)

Med bakgrund av de uppgifterna, samt att gymnasierna idag blivit rekommenderade att bedriva distansutbildning, och att ungdomsserierna är avslutade för säsongen så ser vi att vi i det här osäkra läget sätter säkerheten för vår anställda personal, alla aktiva spelare och ledare först.

KAIS Mora är ingen kunskapsbank i den här situationen, då det inte finns tillräckliga rekommendationer från folkhälsomyndigheten, åtminstone inte vad vi funnit på deras hemsida, för vår situation, så kan den komma att ändras.

Vi rekommenderar i övrigt alla att följa de allmänna rekommendationerna kring hygien och övrigt som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Tills vidare är träningar för lag, som spelat klart sina serier, på både A- och B-plan samt gymmet, i Idre Fjäll Arena inställda.