KAIS Mora IF höll årsmöte under tisdagen.

27 juni 2019 04:16


KAIS Mora IF höll årsmöte under tisdagen.

Föreningen visar ett plusresultat för det gångna verksamhetsåret och har ett positivt eget kapital. Under verksamhetsåret deltog 478 aktiva varav cirka 90% är i åldrarna 5 – 20 år.

Den nya styrelsen som valdes består av:

Nina Fyhr, ledamot (nyval)

Robert Gyris, ledamot (nyval)

Jerker Eriksson, ledamot och sekreterare

Rolf Melin, ledamot och vice ordförande

Micko Holback, ledamot och kassör

Anders Forsberg, ordförande (omval)