Onsdag
16 Feb 1 match
Fredag
18 Feb 1 match
Söndag
20 Feb 2 matcher
Söndag
27 Feb 2 matcher
Torsdag
03 Mar 1 match
Fredag
04 Mar 1 match
Söndag
06 Mar 2 matcher
Tisdag
08 Mar 1 match
Lördag
12 Mar 2 matcher
Lördag
19 Mar 1 match

KAIS Mora är i sorg

26 februari 2022 21:13

Göran Lindén som varit engagerad i KAIS Mora under många år, med flertalet olika ideella uppdrag har hastigt gått bort.


Göran Lindén som varit engagerad i KAIS Mora under många år, med flertalet olika ideella uppdrag har hastigt gått bort.

Göran var en älskvärd person som alltid såg till allas bästa och välmående. Han såg även alltid till föreningens väl. Hans bidrag till utvecklingen av föreningen under åren har betytt oerhört mycket, precis som hans mycket stora engagemang i de personer som verkar och har verkat i och runt föreningen. För det är vi för evigt tacksamma.

Våra tankar finns hos Görans familj. Vila i frid Göran.